Kundaliniyogan fungerar bra i vårt västerländska samhälle och är en yoga som alla kan utföra. Kundaliniyogan arbetar vi med andningsövningar, fysiska övningar, avslappning och meditation. Kundaliniyogan är en energigivande form som stimulerar till glädje och vitalitet. Alla kan utöva Kundaliniyoga då den är anpassningsbar.

Målet är att leva medvetet och finna harmoni i livet.

Kundaliniyogan har visat mycket goda resultat när det gäller sömnproblem, många typer av värk, förslitningsskador, fertilitet och menstruationsproblem, mentala problem, utbrändhet, ryggproblem, nackproblem mm. För specifika besvär eller frågor vänd dig till din kundaliniyogalärare.

I Kundaliniyogan tränar vi olika andningstekniker som hjälper hjärnan att producera mindre stresshormon samt ger kroppen och sinnet en möjlighet till läkning. Kundaliniyogan stimulerar bla. vårt körtelsystem som enligt yogatraditionen sägs vara kroppens väktare. Genom olika fysiska övningar mjukar vi upp ryggraden för att få ett fritt flöde av energier och utrymme för vårt centrala nervsystem att kommunicera mellan hjärnan och kroppen. Vi kommer i djup avslappning för att låta kroppen vila och läka samt lägger stor vikt vid meditationen så att sinnet får ro.

Några fler exempel på hur Kundaliniyogans tekniker hjälper oss:

  • Andningen ger kraft, energi, ökar cirkulationen, renar kroppen från slaggprodukter, ger läkning, lugn och hjälper dig att komma i kontakt med dina känslor.
  • Fysiska ställningarna stärker kroppens muskler, mjukar upp stelheter, frigör blockeringar, stimulerar matspjälkningen, stimulerar nervsystemet, ger smidighet och uthållighet.
  • Avslappningen ger möjlighet till vila och läkning.
  • Meditationen hjälper oss att lättare fokusera, nå uppsatta mål, känna harmoni och lycka, påverka vårt sinne.