Eva Holmbäck

Eva är en av Yogalivs mest erfarna yogainstruktörer. Hon har kontinuerligt fördjupat sina yogiska kunskaper genom fortsättningskurser i medicinsk yoga och meditation efter grundutbildningen till instruktör. Tidigare arbetade hon som socionom i olika kommuner och organisationer. Eva har mött många människor med ångest, oro, värk och sömnsvårigheter som en följd av svåra kriser. Från att ha använt samtalet som verktyg, gick hon vidare till de verktyg, som den medicinska yogan erbjuder. Eva leder nu grupper på Yogaliv och på Röda korsets center för tortyrskadade flyktingar för sjätte terminen i rad.

”Jag började med yoga för att hitta de verktyg, som behövs för att behålla smidigheten i kroppen och för att lindra själens oro, som ofrånkomligen ingår i livet. Under resans gång väcktes mitt intresse av att gå vidare. Jag utbildade mig till instruktör i medicinsk yoga och tentade samtidigt av en medicinsk grundkompetens. Jag vill så gärna sprida min egen erfarenhet av yogans läkande krafter till andra. Det fantastiska är att det inte spelar någon roll, om du är ung eller gammal, har hälsan i behåll eller inte. Alla kan utöva den medicinska yogan.”

Tel: 070-385 64 44
Epost evaholmback@comhem.se