Yogaterapi

Enligt den yogiska traditionen består människan av flera olika dimensioner som skall synkronisera med varandra. Alla människor har sina historier som präglat oss till dem vi är idag. I dagens allt snabbare samhälle, behöver vi alla ett verktyg för att komma i balans. Den medicinska yogan är ett sådant verktyg och en terapeutisk form av yoga. Medicinsk yoga är utvecklad från resultat av hundratals vetenskapliga studier över hela världen. Det har dessutom gjorts flera forskningsstudier i Sverige.

Yoga som disiplin har utövats i ca 5000 år och har under tiden samlat på sig stor kunskap om människors mentala, fysiska och andliga förmåga.

Med ett holistiskt synsätt på både kropp och sinne får klienten med yogan som redskap möjlighet till insikt och förändring. Som yogaterapeut ser vi på klientens problematik utifrån det yogiska perspektivet. Vi utgår från samtalet mellan terapeut och klient. Därefter utformar vi personliga övningar och meditationer. En terapisession tar ca 1-2 tim Pris 1200 kr via länk 800 kr.

Mejla ditt intresse så hittar vi en tid: info@yogaliv.se